VÝSTAVA VIA SANCTA - VERNISÁŽ UMELCOV DIDIER LE MAR © & LUCIE TAKÁČOVEJ

  Výstava obrazov s názvom VIA SANCTA ( cesta duše ) sa konala vo výstavných priestoroch Zemplínskeho múzea v Michalovciach od 5.5.2022 do 30.6.2022, ktorú navštívilo počas jej trvania vyše 4500 návštevníkov. Autormi diel sú Didier Le Mar © a Lucia Takáčová

   

  Výstava obrazov s názvom VIA SANCTA ( cesta duše ) sa konala vo výstavných priestoroch Zemplínskeho múzea v Michalovciach od 5.5.2022 do 30.6.2022, ktorú navštívilo počas jej trvania vyše 4500 návštevníkov. Autormi diel sú Didier Le Mar © a Lucia Takáčová

  Úvod vernisáže samotnej výstavy sa niesol vo veľmi priateľskom a harmonickom duchu. Celú výstavu sprevádzali vône vzácnych a posvätných kadidiel a oudhového dreva. Svojou návštevou nás poctilo viacero významných a úspešných hostí.  Veľké samostatné poďakovanie patrí ctenému hosťovi Eparchiálnemu biskupovi Prof. ThDr. ICODr. Cyrilovi Vasiľovi, SJ, PhD., ktorému bolo venované výtvarné dielo s názvom Bohorodička Panna Mária od umelca Didier Le Mar .

  Samotná výstava v sebe niesla dve pulzujúce autorské témy. Umelkyňa Lucia Takáčová nám na výstave ukázala novú kolekciu, ktorá obsahovala diela ako Madama Butterfly, Moonlight Sonata, Cavaleria Rusticana, alebo Shiva Lingam. Nová kolekcia v sebe niesla pôvabný, jemný a radostný náboj, pričom jej technika obsiahla nové výtvarné formy ako aj farebné ladenie, ktoré tentokrát obsahovalo aj zľahka moderné prvky minimalizmu. Lucia Takáčová chcela svojimi dielami divákom priblížiť vnímanie hudby inak ako len vnímať obyčajný zvuk. Samotná hudba od základných zvukov prírody až po hotové skladby sprevádzala ľudstvo odpradávna, či už ako rituálne piesne, modlitby, ale aj ako zábava. Preto je potrebné chápať a vnímať hudbu ako liek na dušu. Ohlasy divákov na samotné diela boli veľmi priaznivé a jednou z vecí, ktoré sa vo vyjadreniach opakovali je, že diela pôsobili symfonicky a že v dielach je vizuálne zachytený hudobný obsah. Jednou veľkou zvláštnosťou celej výstavy sú diela z kolekcie Shiva, ktoré obsahujú hinduistickú tému Boha Shivu. Súčasťou výstavy boli aj duchovné artefakty, jedným z nich bol aj vzácny hinduistický kameň Shiva lingam donesený na výstavu až priamo z Indie. V hinduistických náukách veria, že má blahodárne a ochranné účinky. 

  Umelec Didier Le Mar nám na výstave ukázal novú kolekciu prác, ktorá sa skladala z diel ako Buddhovo vedomie, Saddhu-Guru, Duch Svätý a Pravá meditácia/Dimenzia mantry Om. Didier Le Mar sa snažil v týchto dielach zachytiť a vizualizovať formy pri meditácii, alebo pri modlitbe, pričom chcel stvárniť to, čo vidí vnútorným zrakom pri tejto duchovnej praxi. Zároveň chcel vzdať úctu duchovným smerom ako je buddhizmus, hinduizmus, kresťanstvo aj judaizmus, pretože považuje duchovné náuky za veľmi dôležité v jeho sebarozvoji a rozvoji každého jednotlivca. Interakciou medzi jeho obrazmi bola predovšetkým zaujímavá myšlienka, ktorú sa mu podarilo bravúrne stvárniť a to spôsobom, ktorý je vidno pri niektorých diptychoch. Napr. pri diele Čas prebudených/transformácia vnímania jedna strana diptychu obsahovala portrét ženy s otvoreným tretím okom, pričom druhá časť diptychu obsahovala energetický odkaz zachytený vnútorným vedomím stvárneným do duchovného výtvarného prejavu. Didier Le Mar kombinovaním techník zvládol ukázať divákom veľmi verne ako sám vníma tieto transformácie. Dielam Didier Le Mara je potrebné dať určitý čas aby ste sa na ne naladili, akonáhle sa to stane, začnete dielo vnímať ako celok, ktorý vás vtiahne do obsahu samotého diela. Diváci reagovali na diela veľmi pozitívne a zanechali na nich hlboký dojem.

  POZVÁNKA: https://www.youtube.com/watch?v=Ip-T1Tm-N0Y&t=3s

  TELEVÍZIA ZEMPLÍN O VÝSTAVEhttps://www.youtube.com/watch?v=O8AZ_d370dQ

  Samotná  výstava je inštalovaná v troch samostatných miestnostiach. Prvá miestnosť obsahovala výtvarné diela, druhá miestnosť obsahovala výtvarné diela a fotografie a tretia miestnosť obsahovala výtvarné diela, fotografie, konceptuálne diela a duchovné predmety.

  ZÁZNAM Z VÝSTAVYhttps://www.youtube.com/watch?v=-wFMUbXowW0&t=1239s

  PREHLIADKA UMELECKÝCH DIELhttps://www.youtube.com/watch?v=ZiEOJzXYMws&t=215s

  Ďalším krásnym momentom bol príchod básnika a pesničkára Matúša Kolesára, ktorý nám zahral kúsok svojej tvorby na strunový nástroj dulcimer. 

  Samostatné poďakovanie patrí riaditeľke múzea Mgr. Stanislave Rovňákovej, kurátorovi výstavy Mgr. Martinovi Urbanovi, managerovi múzea Mgr. Tiborovi Tabakovi, celému tímu múzea vrátane Jaroslava Mihaľka, Moniky Zitrickej, Františka Babinca a v neposlednom rade skvelej fotografke Danke Rozenberg.

   

   

   

   

   

   

  Zastupujúca galéria

  BEAUTIFUL ART s.r.o
  Južná trieda 4.B
  040 01 Košice
   
  IČO: 46969276   DIČ: 2023681275
  Banka: Tatrabanka a.s.
  Účet: SK3711000000002946062789
   
   

  Kontakt

  BEAUTIFUL ART s.r.o
  Južná trieda 4.B
  040 01 Košice
   
  Tel.: 0944033123
  E-mail:
  Copyright © Didier Le Mar 2019.. Všetky práva na texty a foto materiál uvedené na tejto stránke sú výhradným duševným a autorským vlastníctvom Didier Le Mar © a spoločnosti BEAUTIFUL ART s.r.o. .